Category: Residential
Principal Architect: Meng Yan

Project Director: Yao Xiaowei, Manuel Sanchez-Vera
Designers: Wang Peng, Jiang Qingzhou, Huang Zhiyi, Rao Enchen, Zhou Chengsong, Li Yaozong, Wang Jun, Etienne Mares, Xu Xiaodong, Deng Jun | Yu Qiao, Chang Chen, Zhou Yue
Technical Director: Yao Dianbin

 

Credits:

Project Location: Shenzhen
Project Period: 2010-2012
Project Status: Completed
Site Area: 20,498㎡
Floor Area: 67,037㎡

Client: Shenzhen Public Works Bureau, South University of Science and Technology Infrastructure Office
Collaborator: ANET | Shenzhen Institute of Building Research Co., Ltd.
Photographers: Alex Chan