Category: Urban Design & Research
Principal Architect: Wang Hui

Project Directors: Wu Wenyi, Liu Yinyan, Cheng Zhi
Designers: Wang Jingjing, Yangqing, Lin Xiuqing, Zhao Hongyan, Suo Qi, Duan Yunlong, Chen Lan, Liu Shuang | Zhu Qinghui

Project Location: Shanghai
Project Period: 2008
Site Area: 260,300㎡
Floor Area: 286,330㎡

Client: Shanghai Jiading New City Development Co., Ltd

58_缩小大小_缩小大小

83_缩小大小_缩小大小

08024-pl01

08042-diagram-20

08042-rendering-f07

94_缩小大小_缩小大小

08042-rendering-f08

90_缩小大小_缩小大小

08042-rendering-f03