Category: Culture & Education, Construction
Principal Architect: Meng Yan

Project Manager: Lin Yilin
Project Architect: Milutin Cerovic
Team: Chen Hui, Xu Zhibo, Shen Chen, Zhang Xuejuan, Zhang Jiajia, Rao Enchen | Wang Yifan, Li Congyi, Liu Kan | Yao Yongmei, Yao Xiaowei (Technical Director)
Collaborators: H & J International  | China Building Design Consultants

Location: Yuehai Neighborhood, Nanshan District, Shenzhen
Design: 2016-
Project Status: in Construction
Site Area: 5,761㎡
Floor Area: 34,947㎡
Building Levels: 12 Floors
Building Height: 69.5m

Tender Board: Shenzhen Nanshan District Government Office for Prophase Investment Program

01-nk01_Pro-yuehai_MC

Axon0821-2

01_ Site Map

Axon0821-2

07-04_ Facade View Rendering

Axon0821-2

 04-01_1F Plan

04-03_3F Plan

04-07_7F Plan

04-10_10F Plan

Axon0821-2

explode_for web

\192.168.0.5projects on nas2016160131.Concept Design1.CA

\192.168.0.5projects on nas2016160131.Concept Design1.CA

04-model-750-cuttop

DSC_0123 - cut