Category: Culture & Education, Construction
Principal Architect: Meng Yan

Project Manager: Lin Yilin
Project Architect: Milutin Cerovic
Team: Chen Hui, Xu Zhibo, Shen Chen, Zhang Xuejuan, Zhang Jiajia, Rao Enchen | Wang Yifan, Li Congyi, Liu Kan | Yao Yongmei, Yao Xiaowei (Technical Director)
Collaborators: H & J International  | China Building Design Consultants

Location: Yuehai Neighborhood, Nanshan District, Shenzhen
Design: 2016-
Project Status: in Construction
Site Area: 5,761㎡
Floor Area: 34,947㎡
Building Levels: 12 Floors
Building Height: 69.5m

Tender Board: Shenzhen Nanshan District Government Office for Prophase Investment Program

01-nk01_Pro-yuehai_MC

11-yuehai

Axon0821-2

Axon0821-2

09-rendering_MC

Axon0821-2

Axon0821-2

explode_for web

\192.168.0.5projects on nas2016160131.Concept Design1.CA\192.168.0.5projects on nas2016160131.Concept Design1.CA04-model-750-cuttopDSC_0123 - cut