Time: Dec 4th, 2015 – Feb 28th, 2016
Opening: Dec 4th, 2015
Location: Former Dacheng Flour Factory
Curators: URBANUS Architecture & Design Inc.
Xiaodu Liu, Yan Meng, Wendy Wu, Chang Ho Yeo, Congyi Li, Yizhe Li, Dillion Wilson, Enchen Rao, Qiming Hu, Fancheng Fei, Wei Zhou, Wenzhe Ye

IMG_7900-2

IMG_7897