Category: Renovation
Principal Architect: Wang Hui

Architecture & Landscape Design: Hu Haibo, Li Gang, Huang Shengming, Wang Lei, Dou Yonghui, Yao Yongmei (Technical Director)

 

Credits:

Project Location: Ximing Village, Taiyuan, Shanxi Province

Design Period: 2019.8 -2019.12

Construction Period: 2020.3 -2020.8

Site Area: 3,860 m2

Client: Vanke (Taiyuan)

Structural Design: Shanxi duote Construction Engineering Technology Co., Ltd

Environmental Graphic design: Beijing Tianshu Visual Design Co., Ltd

Photographer: Liu Yulin