Principal Architect: Meng Yan

 

Proposal Stage:
Team: Wen Ting, Sun Pengcheng, Huang Jiahong, Zhang Chaoxian

Bidding Stage:
Project Architect: Wen Ting
Team: Huang Jiahong, Zhang Chaoxian, Zeng Yi, Yu Shiyao, Zhu Hongrui, Liao Guotong, Weng Hua, Zhou Yuerong, Gao Yunrui, Song Baolin, Sun Jiawei, Chen Jing | Gong Yidan (Community Engagement) | Ma Xiying, Pu Jinyan (Landscape) | Chen Yining, Zhang Hui, Zhang Xinyu (Intern)

 

Credits:

Location: Wulian Community, Longgang Street, Longgang District, Shenzhen
Design period: 2021.09-10 (bidding stage)

Chuangxing Nine-year School
Site Area: 31,567㎡   
Floor Area: 73,511㎡   

Wulian Shangyi Primary School
Site Area: 10,115㎡   
Floor Area: 25,836㎡   

Client: Public Works Bureau of Longgang District, Shenzhen
Structural Consultant: H&J International

 

Learn More:

URBANUS wins “Towards A New Campus the Third Action – Hakka School Rebirth” competition for the design of two schools. 2021.10.25