Principal Architect: Wang Hui

Project Architect: Zhang Miao, Cui Haifeng
Team: Du Aihong, Zhang Yongjian, Wang Jingjing, Li Jiaying, Yang Qing, Chen Chun, Liu Shuang, Huo Zhenzhou, Kong Xianglei, Lin Xiuqing, Yang Nan

 

Credits:

Location: Jiading District, Shanghai
Project Period: 2009-2013
Project Status: Completed
Site Area: 101,222 ㎡
Floor Area: 67,450 ㎡
FAR: 0.64
Building Levels: 1-6 floors
Building Height: 23.4m

Client: Shanghai Jiading New City Development Co., Ltd.
(LDI) Structure/ MEP (Mechanical,Electrical,Plumbing): Beijing CCI Architectural Design Co., Ltd.
Landscape Design:View Unlimited, Landscape Architecture Studio, CUCD
Photographers: Su Shenglian, Ai Qing