Principal Architect: Wang Hui

Project Architect: Wei Yan
Team: Kong Xianglei, Zhang Yongjian, Du Aihong, Bai Ying, Jennifer H. Ha, Xu Jing, Lin Xiuqing, Yang Tao, Wu Yimin, Chen Biao, Chen Rui, Li Tu

Location: Chaoyang District, Beijing
Project Period : 2011-2015
Project Status: Completed
Site Area: 3073 ㎡
Floor Area: 5929 ㎡
Building Levels: 5 Floors above-ground, 1 Floors underground
Building Height: 18m

Client: Chaoyang District Tuanjiehu Community Center Neighborhood Administration Office
ANET (LDI Collaborator): Yao Yongmei, Li Chengbing, Shi Qingbin, Bai Fengjuan, Shang Kai, Yang Xiaoli, Wang Meng, Fang Wei
Photographers:  Yang Chaoying, Wei Bin

_L6V5351_crop

_L6V5379

_L6V5410

_L6V5424

_L6V5407

20161202-from cc1

_L6V5502

_L6V5470

_L6V5473

_L6V5467

10033-physical model-1-1P02(无大图)