Category: Renovation
Principal Architect: Wang HuiLiu Xiaodu

Design Team: Li Yali (General Manager) | Yao Xiaowei (Project Manager), Yao Yongmei (Project Director), Zhang Chaoxian, Hu Haibo, Tang Weijun, Zhang Fujun, Chai Bingjiang, Gao Yufeng, Deng Tingfang, Wang Lei, Li Luyang, Li Gang, Gao Zixu |  Xing Nianzhuan, Chen Kaidi, Wang Qingyi (Intern)

 

Credits:

Project Location: Xiamen, Fujian Province
Design Period: 2020—2021
Construction Period: 2021
Site Area: 4,500㎡
Floor Area: 4,532㎡

Client: China Xiamen Gulangyu Investment Development Co., Ltd.
Collaborators: Zhongyuan (Xiamen) Engineering Design & Research Institute Co., Ltd. (Construction Design)
                       Fujian Jianyan Investigation Designing Institute (Structural Reinforcement Design)
                       Shenzhen Jiedi Landscape Design Co., Ltd. (Landscape Construction Design)
                       Xiamen Changyi Construction Engineering Co., Ltd. (Interior Construction Drawing)
                       Beijing Yuanzhan Lighting Design Co.,Ltd., Guangzhou Sanxin HongRi Lighting Co., Ltd. (Lighting Design)

Photographer: TAL