Category: Small Public
Principal Architect: Wang Hui 吴文一

Project Architects: Cheng Zhi, Li Tu, Chen Chun
Designers: Wang Yutong, Liu Shuang, Chen Xin, Liang Xuecheng, Wang Yile, Zhang Gong

Credits:

Project Location: Beijing
Project Period: 2013
Project Status: Completed
Site Area: 2,129㎡ ( North Yard: 814㎡; South Yard: 1,315㎡)
Floor Area: 1,404㎡ ( North Yard: 580㎡; South Yard: 824㎡)

Client: Beijing Panggezhuang Township Government
Photographer: Yang Chaoying