Category: Renovation
Principal Architect: Meng Yan

Client: Tianjie Group, Beijing
Project General Manager: Li Yali
Technical Director: Yao Yongmei
Project Manager: Wendy Wu, Jin Chenjia
Project Architect: Bernat Riera
Team: Matt Eshleman, Lu Jing, Wang Zhe, Wen Ting, Li Yongcai, Du Aihong (Architecture) | Liang Dengwen, Wei Hezheng, Dou Ting (Structure) | Zhang Suyuan, Cui Yi, Wang Sijie (MEP)

Location: 4,Caochang heng hutong, Qianmen District, Beijing
Design: 2015-2016
Construction: 2015-2016
Site Area: 246 ㎡
Floor Area: 200 ㎡

Collaborator: H&J International, PC(Structure)
Photographers: Chen Yao