Principal Architect: Meng Yan

Project Director: Rao Enchen
Designers: Jiang Qingzhou, Zhang Jiajia, Li Yaozong, Liu Yi, Sun Yanhua, Wang Xianwei | Chen Hui, Zhu Shengfan, Chen Zihao, Wu Wenyu, Zhang Tao, Li Xiaolin, Ren Wenjing, Li Fei

Project Location: OCT,  Nanshan district, Shenzhen
Project Period: 2012-
Project Status: in Construction
Site Area: 10,772㎡
Floor Area: 5,000㎡
Building Storey: 2
Building Height: 15m

Client: OCT Group, Shenzhen
 (LDI) Structure/ MEP (Mechanical, Electrical, Plumbing):  Shenzhen General Institute of Architectural Design and Research