Category: Exhibition
Principal Architect: Wang Hui

Design Team: Tian Zhengjun, Wang Kun

 

Info about the exhibition:

Exhibition period: 2021.6.27 -2021.10.10
Venue: Jinji Lake Art Museum, Suzhou
Site Area: 1955㎡

Curator: Yin Jinan
Assistant Curators: Cong Tao, Wu Yan
Implement: Suzhou Xinzhao Culture Development Co., Ltd

Photographer: PEPE, Jun