Category: Exhibition
Principal Architect: Meng YanLiu XiaoduWang Hui

Organizer: The 26th Sao Paulo Biennial Committee
Exhibitor: URBANUS Architecture & Design Inc.