Category: Culture & Education
Principal Architect: Wang Hui

Design Team: Zheng Na, Zhang Fujun, Wang Yutong, Liang Xuecheng, Bai Fengjuan, Wang Zhe, Li Xiaofen

 

Credits:

Project Location: Shanghai
Design Period: 2015-2017
Construction Period: 2017-2019
Site Area: 27,157㎡
Floor Area: 19,629㎡

Client: Shanghai Harbour City Development (Group) Co.,Ltd
Collaborators: Shanghai Guangxia Construction Design Institute Co., Ltd. (Construction Drawing)

Photographers: Ai Qing