Principal Architect: Meng Yan

Project Architect: Zhou Yalin, Lin Haibin | Wei Zhijiao, Chen Danping (Landscape)
Team: Huang Zhonghan, Juliana Kei, Wang Yile, Sun Yanhua, Yu Xinting, Xie Shengfen, Christo Logan, Silan Yip, Darren Kei, Karl Tsui, Luo Renqin, Etienne Mares, Michael Rogers, Liu Sizhao, Su Aidi, Wen Jinxin, Zhang Ying (Architecture) | Liu Jie (Landscape) | Yao Dianbin, Xu Luoyi (Technical Director) | Zhang Lili (Internship)

Project Location: Northeast Corner of Xixiang Rd. and Tiezai Rd., Xixiang Neighborhood, Baoan District, Shenzhen
Project Period: 2010-2016
Project Status: Completed
Site Area: 10,251㎡
Floor Area: 77,204㎡(51,904㎡Above-ground, 25,300㎡ Underground)
FAR: 5.06
Building Levels: 21 floors
Building Height: 93m
Building Function: Commercial, Industrial Development

Client: Shenzhen Manjinghua Investment Group Co., Ltd.
(LDI) Structure/ MEP (Mechanical, Electrical, Plumbing): China Building Design Consultants, Shenzhen Landscape Design & Decoration Engineering Co., Ltd.
Lighting Design:DASUN Environmental Art Co., Ltd.
General Contractor: Jiangsu HUAJIAN Construction Co., Ltd.
Curtain Wall Construction: China FANGDA Group Co., Ltd.
Photographers: Yang Chaoying, Shen Chen