Preservation & Regeneration of Qianmen East Hutong Area 2018


Project General Manager: Li Yali Project Manager: Tat Lam, Wendy Wu Team: Tang Kangshuo, Zhang Miao, Bernat Riera, Liu Yu, Matt Eshleman, Hu Runze, Chen Hui, Pan Chenchao, Huang Pinglie, Mat Staudt, Wang Yijia, Wen Ting, Zhang Xueju...

Preservation & Regeneration of Qianmen East Hutong Area 2018

Project General Manager: Li Yali Project Manager: Tat Lam, Wendy Wu Team: Tang Kangshuo, Zhang Miao, Bernat Riera, Liu Yu, Matt Eshleman,...
阅读全文 0